.blog .entry-title { display: block; }

NTT je nadnárodní technologická společnost služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, která dodává integrovaná platformová řešení od několika partnerů po celém světě (CISCO, Microsoft, DELL a mnoho dalších). NTT poskytuje komplexní řešení pro mnoho různých oblastí, včetně IT infrastruktury, komunikačních technologií, customer experience nebo datových center.

O společnosti

Společnost NTT byla komplexním klientem s širokou škálou provozujících oblastí a složitých procesů. Česká obchodní divize se potýkala s rostoucím nesouladem mezi obchodními a marketingovými týmy, což vedlo k nízkému počtu kvalitních generovaných leadů (potenciálních zákazníků).

Zadání

NTT vyjádřila své požadavky následovně:

Zvýšení kvality generovaných potenciálních zákazníků..

Zajistit strategickou spolupráci mezi marketingem a prodejem.

Zavedení struktury do reportingu růstových aktivit..

Zadání

NTT vyjádřila své požadavky následovně:

Zvýšení kvality generovaných potenciálních zákazníků..

Zajistit strategickou spolupráci mezi marketingem a prodejem.

Zavedení struktury do reportingu růstových aktivit..

Aktivity

Jako první jsme zajistili počáteční procesy pro vhodné stanovení cílů, segmentování a cílení publika. Provedli jsme několik klíčových činností:

Výzkum a strategie

Začali jsme důkladným kvantitativním a kvalitativním výzkumem v marketingovém, obchodním a produktovém oddělení. Díky výsledkům jsme definovali základy pro tvorbu strategie, počínajíc s identifikací prodejních argumentů pro každou vertikálu.

Cílová skupina

Analyzovali jsme tisíce českých firem, abychom identifikovali cílové skupiny v jednotlivých vertikálách. Poté jsme přistoupili k podrobné definici marketingových person. 

Software pro řízení růstu

Pro řízení růstu jsme implementovali platformu Oppido, ve které jsme připravovali veškeré kampaně, delegovali odpovědnost, plánovali budget a sbíraly výsledky pro reporting.

Výsledky

Návrhy řešení

Pro každou ze tří klíčových vertikál jsme navrhli nejdůležitější řešení s přidělenou prioritou.

Marketingová strategie

Dodali jsme návrh komplexní marketingové strategie a komunikačních kampaní na základě prodejních argumentů pro každou z vertikál.

Power matrix

2 000 největších firem v České republice jako základ pro benchmarking a konkurenční analýzu.

Exekuce kampaně

Realizace kampaní zůstala na straně NTT a jedná se o kontinuální proces.

Spolupráce se společností Oppido nám přinesla několik výhod. Zavedli jsme strategické procesy, podařilo se nám odstranit nesoulad mezi marketingovým a obchodním oddělením a realizovali jsme kampaně, které vedly k vyšší generaci leadů. Na základě našeho projektu požádal náš technologický partner CISCO Systems společnost Oppido o spolupráci na dalším projektu.

Adam Berdar

Vedoucí obchodního týmu ve společnosti

NTT Česká republika

Jste připraveni nastartovat svůj růst?

Žádné závazky, žádné výdaje. Pojďme jen zjistit potenciál.