.blog .entry-title { display: block; }

Ochrana údajů

Your privacy is important to us. It is Oppido Technologies s .r.o.’s policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, http://www.oppido.com, and other sites we own and operate.

Osobní údaje vyžadujeme pouze tehdy, pokud je skutečně potřebujeme k poskytnutí služby. Shromažďujeme je spravedlivými a zákonnými prostředky, s vaším vědomím a souhlasem. Rovněž vás informujeme o tom, proč je shromažďujeme a jak budou použity.

Shromážděné informace uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu. Údaje, které uchováváme, chráníme v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravám.

Žádné osobní údaje nesdílíme veřejně ani s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.
Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahem a postupy těchto stránek a nemůžeme převzít odpovědnost za jejich zásady ochrany osobních údajů.
Naši žádost o poskytnutí osobních údajů můžete odmítnout s tím, že vám možná nebudeme moci poskytnout některé z požadovaných služeb.

Vaše další používání našich webových stránek bude považováno za souhlas s našimi postupy týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak nakládáme s uživatelskými údaji a osobními informacemi, neváhejte nás kontaktovat.

Tato politika je účinná od 1. března 2020.