.blog .entry-title { display: block; }

Výhody systému Oppido pro CEO

Jasné sdělení cílů společnosti

Oppido zajišťuje otevřenou komunikaci pro každého člena týmu. Náš systém vám dává prostor pro definování, komunikaci a sledování cílů společnosti. Každý tak zná své cíle. Správný směr je klíčem k úspěchu.

Vizualizace marketingových plánů, rozpočtu, aktivit a výsledků

You have easy access to all your data to manage marketing departments properly. Oppido enables you
to visualize a high-level overview
as well as focus on detailed data.

Strukturování ovládacích panelů podle vašich potřeb

Oppido allows you to visualize your marketing data split by business dimensions you use; verticals, horizontals, partners, product lines,
or anything else.

Sledování a analýza skrytých nákladů

Kampaně Oppido umožňují sledovat časové výdaje i těch členů týmu, kteří nejsou z marketingu. Můžete tedy snadno sledovat skryté náklady a vyhodnocovat skutečnou efektivitu marketingových kampaní.

Vyhodnocení přesné přidané hodnoty marketingu

Na špičkách prstů vidíte přínosy marketingu pro vaši firmu - potenciální zákazníky, příležitosti, kandidáty na nábor, nové návštěvníky webových stránek nebo jakoukoli jinou metriku podle vašich hodnotících kritérií.

Typy otázek, které budete moci zodpovědět

díky Oppidu

Zná každý člen cíle svého týmu cíle společnosti?

Mají členové týmu vstupy pro stanovení priorit? aby mohli prioritizovat své činnosti správně?

Mám přehled o všech marketingových aktivitách, které v současné době probíhají nebo se připravují?

Vidím v tomto týdnu, měsíci nebo čtvrtletí přínos marketingu pro společnost?

⊕ Vidím, kolik nových nápadů bylo vytvořeno během posledního týdne, měsíce nebo čtvrtletí?