.blog .entry-title { display: block; }

Výhody systému Oppido

pro finanční manažery

Sledování marketingového rozpočtu jednoduše a v reálném čase

Pomocí aplikace Oppido si můžete prohlédnout plánovaný a vyčerpaný rozpočet a všechny přidělené výdaje. Navíc můžete pracovat s vícerozměrnými rozpočty, jako jsou partneři, vertikály, horizontály, teritoria.

Sledování a analýza skrytých nákladů

Kampaně Oppido umožňují sledovat časové výdaje i těch členů týmu, kteří nejsou z marketingu. Můžete tedy snadno sledovat skryté náklady a vyhodnocovat skutečnou efektivitu marketingových kampaní.

Vyhodnocení přesné přidané hodnoty marketingu

Na špičkách prstů vidíte přínosy marketingu pro firmu - potenciální zákazníky, příležitosti, uchazeče o zaměstnání, nové návštěvníky webových stránek nebo jakoukoli jinou metriku pomocí kritérií, která vyhodnocujete. Tyto výsledky tak můžete porovnávat s náklady na marketing.

Typy otázek, které budete moci zodpovědět

díky Oppidu

Kolik plánuje marketing vynaložit na jednotlivé aktivity

    v nadcházejících měsících a na co?

Jsou peníze vynaložené na marketing efektivní? Jsou

    vidět reálné výsledky?

Neskrývá mi marketing žádné skryté náklady

    ?

Mohu rozdělit všechny marketingové náklady na

    jednotlivé divize společnosti?

⊕ Mohu upřesnit, co přesně marketing pro společnost

    přináší?