.blog .entry-title { display: block; }

Výhody systému Oppido

pro prodej

Jasné sdělení prodejních cílů

Oppido vám dává prostor pro definování, komunikaci a sledování prodejních cílů. Definice správného směru je klíčem k úspěchu. Ujistěte se, že vaše cíle a marketingové cíle jsou plně v souladu.

Nenechte si utéct žádný nápad

Můžete shromažďovat nápady na nové marketingové kampaně a sdělovat je marketingu. Můžete se podílet na rozhodování o tom, které z nich jsou nejdůležitější pro realizaci.

Vizualizace marketingových plánů, rozpočtu, aktivit a výsledků

Máte snadný přístup ke všem datům, abyste mohli správně řídit marketingové oddělení. Oppido vám umožňuje vizualizovat přehled na vysoké úrovni i zaměřit se na detailní údaje.

Strukturování marketingových řídicích panelů podle vašich potřeb

Oppido umožňuje vizualizovat marketingová data rozdělená podle obchodních dimenzí, které používáte; vertikální, horizontální, partnerské, produktové nebo jakékoli jiné.

Měření podílu marketingu na prodeji

Můžete rychle vyhodnotit objektivní přínos marketingu k prodejním cílům na základě potenciálních zákazníků, příležitostí nebo příjmů. Následně můžete vedení společnosti snadno ukázat, zda vám marketing pomáhá plnit cíle, či nikoli.

Typy otázek, které budete moci zodpovědět

díky Oppidu

Shodujeme se s marketingem na strategických cílech? 

Je můj tým proaktivní při vytváření nových nápadů pro růst podniku?

Mohu přesně říci, co přináší marketing pro podnik?

Mohu přesně říci, jaké nové marketingové kampaně se plánují?

⊕ Mohu svému šéfovi objektivně říci, zda marketing je efektivní pro podporu prodeje nebo ne?