.blog .entry-title { display: block; }

Výhody systému Oppido

pro produktové manažery

Podpořte své aktivity související s průzkumem trhu

Pomocí aplikace Oppido můžete snadno vizualizovat všechny své kampaně průzkumu trhu a jejich výsledky. Oppido vám pomůže lépe porozumět potřebám trhu.

Dohled nad kampaněmi na uvedení produktu na trh

Automatické upozorňování na změny v kampaních pro uvedení produktu na trh. Snadno tak budete mít přehled o kvalitě kampaní, které souvisejí s uvedením produktu na trh.

Sledování všech skrytých nákladů na vaše oddělení

Kampaně Oppido umožňují sledovat časové výdaje i těch členů týmu, kteří nejsou z marketingu. Můžete tedy snadno sledovat čas, který vaši lidé stráví na marketingových kampaních.

Vizualizace podpory produktových řad

Oppido umožňuje vizualizovat a porovnávat marketingovou podporu vašich produktových řad.

Typy otázek, které budete moci zodpovědět

díky Oppidu

 Jsem si jistý, že naše kampaně na uvedení produktu na trh jsou skvělé? 

Mám přístup ke všem datům z průzkumu trhu?

Mám dokonalý přehled o kampani související s uvedení produktu na trh?

Mám profesionální údaje k diskusi o zapojení mých lidí v marketingu?