.blog .entry-title { display: block; }
Znalostní databáze aplikace Oppido
< Všechna témata
Tisk

Práce se značkami v nápadech

Tag je klíčové slovo nebo termín přiřazený určité informaci. Jeho účelem je identifikace nebo poskytnutí dalších informací.

Štítky lze vytvářet pouze v aplikaci Nápady a jejich největší využití je při vyhledávání nápadů pomocí filtrů.

Jak vytvořit štítky v aplikaci Nápady?

Chcete-li v aplikaci Nápady vytvořit štítky, postupujte podle následujících kroků:

  1. V hlavní nabídce na levé straně klikněte na možnost Nápady.
  2. Klikněte na vybraný nápad.
  3. Na pravé straně obrazovky se zobrazí vyskakovací okno. Posuňte se ve vyskakovacím okně dolů a v postranním panelu vyskakovacího okna uvidíte Idea, Popis, Hypotéza a poté Štítky.
  4. Klikněte na tlačítko Add tag a napište #name tagu.
  5. Právě jste vytvořili novou značku; můžete jich vytvořit více a použít je v dalších nápadech.
  6. Chcete-li odstranit značku v nápadu, stačí kliknout na X ve značce.