.blog .entry-title { display: block; }
Znalostní databáze aplikace Oppido
< Všechna témata
Tisk

Propojení cílů s nápady a kampaněmi. Jak a proč?

Spojení cílů s konkrétními myšlenkami vám pomůže seskupit myšlenky, které vám pomohou dosáhnout konkrétního cíle. Umožňuje také následné zobrazení konkrétních údajů v části řídicího panelu.

Podobné výhody má i propojení cílů s kampaněmi.

Jak propojit cíle s nápady a kampaněmi?

Pokud chcete myšlenky nebo kampaně propojit s konkrétním cílem, postupujte podle následujících kroků:

  1. V hlavní nabídce na levé straně klikněte na možnost Cíle.
  2. Vyberte a klikněte na cíl, ke kterému chcete připojit vytvořenou myšlenku nebo kampaň.
  3. Na pravé straně obrazovky se zobrazí vyskakovací okno. Klikněte na tlačítko Přidat na panelu "Připojené nápady" nebo "Připojené kampaně" ve spodní části vyskakovacího okna.
  4. Zobrazí se nové vyskakovací okno a vy můžete vybrat nápad nebo kampaň, kterou chcete připojit, nebo můžete vyhledávat podle názvu nápadu nebo kampaně.
  5. Jakmile jste se zvolenou možností spokojeni, klikněte na tlačítko Uložit.